Zonne Energie

Zonne energie

De term zonne energie betekend voor de meeste mensen tegenwoordig de elektriciteit (zonnestroom) uit zonnepanelen. In die panelen voor zonne energiezonne energie zitten zogenoemde fotovoltaïsche cellen (PV-cellen). Deze cellen zetten zonlicht direct om in elektriciteit waardoor je op een milieuvriendelijke manier stroom opwekt. Deze manier is milieuvriendelijk omdat er:

1. geen (fossiele) brandstof verbruikt wordt.

2. geen schadelijke gassen vrijkomen in het proces.

Er is echter nog een ander soort zonneenergie, namelijk thermische zonne energie. Hierbij wordt water door middel van de warmte van de zon opgewarmd in een zonneboiler. Het koude water uit de bodem van het voorraadvat van de boiler wordt door buizen gepompt die in de zon liggen op te warmen. Als het water in de buizen warmer dan het water in het voorraadvat is wordt het water in de buizen terug het vat in gepompt en na een tijdje is het resultaat een voorraadvat vol warm water.

Bijna alle energie is zonne energie

Eigenlijk zijn alleen getijdenenergie, geothermische energie en kernenergie niet afgeleid van zonne energie. Neem bijvoorbeeld de fossiele brandstoffen die allemaal warmte (en dus energie) kunnen opwekken. Aardolie, aardgas en steenkool zijn allemaal overblijfselen van wat in een ver verleden levende wezens waren. Die levende wezens hebben nooit kunnen bestaan zonder fotosynthese (als planten water, kooldioxide en lucht door middel van zonlicht omzetten in suikers).

Ook windenergie is een afgeleide vorm van zonne energie. Wind zelf is immers een direct gevolg van temperatuurverschillen. Die ontstaan doordat de hoeveelheid zonlicht die de aarde bereikt niet constant is.

Zelfs waterkracht is een vorm van zonne energie: het verdampt door zonnewarmte, wordt vervolgens door de wind omhoog getransporteerd om tenslotte als regen weer op een berg te vallen en via rivieren door waterkrachtcentrales terug naar de zee te stromen.

Het probleem van zonne energie

Het enige wat de zonnepanelen tegenhoud om alle andere manieren van stroom opwekken te vervangen is dat het op dit moment economisch nog niet de meest rendabele manier is om stroom op te wekken. De maximale hoeveelheid zonne energie per vierkante meter is 1367 Watt per seconde. Dit is gemeten in de bovenste lagen van de atmosfeer, dus afhankelijk van de dikte van de tussenliggende lucht, de hoek van inslag van de zonnestralen op de aarde en vooral ook de hoeveelheid wolken ligt dit getal op het aardoppervlak meestal vele malen lager. Dan is er nog de afstand tussen de aarde en de zon, die met de seizoenen iets veranderd. Dat heeft ook invloed.

Wat kost zonneergie

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid zonneenergie die je wilt opwekken en het aantal zonnepanelen dat je wilt plaatsen.
Er is in 2013 nog een subsidie zonnepanelen mogelijk.

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *